Digitálna tlač lakom - kanovits print ateliér

Digitálna tlač lakom

High build white - kanovits print ateliér

High build white

Back

Digitálna farebná tlač

Personalizácia – parciláne lakovanie – tlač ochranných prvkov. Naša firma uviedla do prevádzky prvú digitálnu tlačiareň Xerox Color 1000 na Slovensku. Zariadenie – popri rýchlosti a výbornej kvalite tlače – je schopné na personalizáciu odtlačkov (tlač na základe premenných údajov), parciálne lakovanie, resp. na tlač viacerých ochranných známok . A to všetko už od jedného výtlačku – tak, že uvedené postupy povrchového zušľachťovania neprinášajú objednávateľovi dodatočné náklady. Vďaka digitálnej tlačiarenskej technológie robíme aj tlač bielou farbou, resp. reliéfne lakovanie.

Napíšte nám Vašu predstavu

a my Vám zašleme cenovú kalkuláciu


Iridesse1 - kanovits print ateliér
© kanovits print ateliér Xerox Business Partner | kanovits media A website created by Logo
Footer backgroud